Jezus pokonał śmierć!

Lepszej informacji nigdy nie usłyszysz. Jezus pokonał śmierć. Zmartwychwstał, byśmy mogli żyć na wieki! Radujmy się i chwalmy Go!

Jezus pokonał śmierć! Śpiewajmy na cześć Zbawiciela!

Trudno wyrazić, jak wielkim cudem jest Zmartywchstanie. To, co dokonało się na krzyżu, jest tak wspaniałe i niepojęte, że nie sposób wyrazić tego żadnymi ludzkim językiem, nie można ogarnąć umysłem. Ale wcale nie trzeba do tego dążyć…

Zbawienie trzeba po prostu przyjąć i żyć z Jezusem każdego dnia. Jak za to dziękować? Uwielbienie wydaje się być najlepszym, dostępnym każdemu rozwiązaniem. Śpiewajmy i cieszmy się, że Jezus pokonał śmierć!

„Zbawiciel, On porusza góry
On może wybawić mnie.
Może wybawić mnie

Na zawsze Sprawca odkupienia
Zmartwychwstał, pokonał śmierć
Jezus pokonał śmierć”